#4 Att promenera är också att skriva

Att skriva tar tid, inte bara tiden framför datorn utan också tanketiden. Det här avsnittet handlar om frustrationen över den långsamma skrivprocessen, men också om att skrivandet måste få ta sin tid. Tanketiden behövs och kan se väldigt olika ut för olika författare. Kanske är det dags att fräscha upp bilden av författaren som flanör? Att promenera är också ett sätt att skriva.

Kommentera

Stäng meny